NeoQuartet

 • NEOQUARTET – kwartet smyczkowy specjalizujący się w wykonawstwie muzyki nowej.

  Pasjonuje nas sztuka  i muzyka współczesna. Uwielbiamy tworzyć, grać koncerty, przekraczać granice i burzyć zastałe schematy. Niezwykle sobie cenimy możliwość współpracy z artystami wszelkich dziedzin sztuki i wzajemną inspirację. Fascynuje nas tworzenie więzi z publicznością, dawanie szansy przenoszenia się w inne wymiary i łapania nowej perspektywy patrzenia na świat.

  Niezwykła energetyczność, pełne zaangażowanie, swoboda wypowiedzi i tworzenie nowych ścieżek rozwoju, to są cechy, które charakteryzują NeoQuartet.

  NeoQuartet jest jednym z najciekawszych i najprężniej działających zespołów specjalizujących się w muzyce współczesnej w Europie. Jest laureatem prestiżowej Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Był również nominowany do szeregu innych nagród (Sztorm Roku, Fryderyki). Zespół ma na koncie dwanaście płyt CD wydanych dla polskich, niemieckich, greckich i amerykańskich wytwórni.

  Od 2017 roku NeoQuartet poszerzył swoje instrumentarium o elektryczne instrumenty smyczkowe midi, syntezatory oraz loopery, tworząc unikatowe zjawisko na światowej scenie muzyki nowej. W roku 2022 miała swoją premierę pierwsza płyta zespołu z autorską muzyką. Album „String Theory” wyznaczył nowe kierunki rozwoju kwartetu smyczkowego w XXI wieku.

  NeoQuartet koncertuje w Polsce, jak i poza jej granicami. W latach 2012 – 2021 wykonał ponad 500 koncertów niemal  na całym świecie, grając  między innymi w tak prestiżowych salach jak Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy Forbidden City Concert Hall w Pekinie.

  Tworzą go: Karolina Piątkowska – Nowicka (1 skrzypce), Paweł Kapica (2 skrzypce), Michał Markiewicz (altówka) i Krzysztof Pawłowski (wiolonczela).

  Zespół jest organizatorem własnego festiwalu NeoArte – Syntezator Sztuki, który corocznie od 2012 roku odbywa się w Gdańsku.

 • NEOQUARTET is Polish string quartet focused on performing contemporary classical music. 

  We are passionate about art and contemporary music. We love to create, play concerts, think outside the box, challenge existing dogmas. We enormously value the possibilities of collaboration with various artists and ensuing mutual inspiration. We are fascinated by making bonds with audience, jumping to other dimensions and catching new perspectives of looking into the world.

  Outstanding energy, full commitment, freedom of expression and creation of new developmental paths – these are the main features of NeoQuartet.

  NeoQuartet is one of the most interesting, engaging and action-oriented ensembles of contemporary music in Europe. It is a Prize-Winner of prestigious Pomeranian Artistic Award. The ensemble was also nominated to numerous other prizes (Sztorm Roku, Fryderyki). Quartet has recorded 12 CDs released by Polish, German, Greek,, and American labels.

  Since 2017, NeoQuartet expanded its instrumental spectrum with electric midi string violins, viola and cello plus synthesizers and loopers beginning with this purchase new, unique musical phenomenon throughout the world. In 2022 first CD with NeoQuartet’s own compositions was released.  String Theory  album will chart new musical territories of string quartet development in 21st century.

  NeoQuartet plays concerts in Poland and abroad. From 2012 to 2021 the ensemble performed over 500 concerts almost in every corner of the world (21 countries) including prestigious concert halls of Carnegie Hall in New York and Forbidden City Concert Hall in Beijing.

  NeoQuartet consists of: Karolina Piątkowska-Nowicka (1st Violin), Paweł Kapica (2nd Violin), Michał Markiewicz (Viola), and Krzysztof Pawłowski (Cello).

  The ensemble is the organizer of their own festival called NeoArte Synthesizer of Arts Festival  held unceasingly in Gdansk, Poland from 2012.