STRING THEORY

STRING THEORY by NeoQuartet

 • Naukowcy od dawna zastanawiali się co jest najmniejszą cząstka materii. W latach 60 i 70 XX wieku powstała idea teorii strun. Mówi ona, iż najmniejszymi cząstkami materii we wszechświecie  są małe struny energii, które drgają z różnymi częstotliwościami tworząc różne cząstki elementarne.

  Jeśli powiększyć by atom do rozmiarów układu słonecznego, to pojedyncza struna miałaby wielkość przeciętnego drzewa.

  Astronomiczna ilość strun we wszechświecie nieustannie gra, a utworem, który tworzą jest sam kosmos. Wszystko jest melodią będącą efektem drgań tych maleńkich kosmyków energii.

  Tak samo jest we wszechświecie muzycznym NeoQuartet. Wszystko jest efektem drgań strun elektrycznego kwartetu smyczkowego….

  21 kwietnia nakładem niezależnej polskiej wytwórni Requiem Records ukazała się najnowsza płyta NeoQuartet – String Theory.

  Supported by STOART

 • Scientists have long wondered what the smallest particle of matter is. In the 1960s and 1970s, the idea of ​​string theory arose. It says that the smallest particles of matter in the universe are small strings of energy that vibrate at different frequencies creating different elementary particles.

  If an atom were enlarged to the size of the solar system, a single string would be the size of an average tree.

  The astronomical number of strings in the universe is constantly playing, and the piece that is created it is the cosmos itself. Everything is a melody resulting from the vibrations of these tiny wisps of energy.

  It’s the same in the NeoQuartet music universe. Everything is the result of the vibrations of the strings of an electric string quartet….

  On April 21, the new NeoQuartet album – String Theory was released by Polish independent label Requiem Records.

  Supported by STOART

Official teaser 2